6a. Kościół św. Marii (1840)

Mijając rynek i kierując się w Park Street dochodzimy do znajdującego się po lewo kościoła katolickiego pod wezwaniem świętej Marii. Kościół został tu wybudowany w 1840 roku. Wcześniej katolicka wspólnota z Worksop spotykała się co niedzielę w kaplicy dworu księcia Norfolk (Worksop Manor). W 1840 roku jednak książę, który był katolikiem sprzedał całą posiadłość księciu Newcastle – anglikaninowi. Jasne było więc, że katolikom z Worksop potrzebny stał się nowy kościół. Książę Norfolk przeznaczył własne pieniądze na budowę tego kościoła (3000 funtów). Przed jednonawowym kościółkiem znajduje się mały cmentarz. Pochowano tu pierwszego proboszcza tej katolickiej parafii.