2. Kościół Worksop Priory (1120)

U szczytu Memorial Avenue stoi kościół pod wezwaniem świętej Marii i świętego Cuthberta. Jest to jedna z nielicznych budowli, która zachowała się z klasztoru ojców Augustianów i zarazem najstarsza budowla w całym mieście. Opactwo zostało ustanowione w tym miejscu w 1120 roku przez władcę na zamku w Worksop i Sheffield Williama de Lovetot. Opactwo wybudowano kilkaset metrów od miasta na terenie zwanym przez ówczesnych mieszkańców Radford. Klasztor przez wieki był centrum religijnym i kulturowym Worksop. Mnisi uczyli mieszkańców uprawiania pól. To właśnie oni rozpowszechnili uprawę lukrecji, z której Worksop znany było w całej okolicy.
W kościele pochowanych zostało wielu średniowiecznych władców Worksop. Po likwidacji klasztorów w czasach Henryka VIII, większość zabudowań zostało rozebranych, a cenniejsze elementy kościoła sprzedane, rozkradzione lub zniszczone. Worksop Priory pozostał choć popadł w ruinę. W późniejszych czasach przez wiele lat był jedyną świątynią anglikańską w mieście. W XIX wieku został odrestaurowany w stylu architektury normańskiej. W 1847 roku proboszcz George Appleton rozpoczął generalny remont kościoła. Filarom, oknom dachom i drzwiom przywrócono romański charakter. Wybudowano nowy ołtarz i rozpoczęto budowę nowego chóru w stylu gotyckim. Żelazne drzwi wejściowe do kościoła pochodzą z 1250 roku. Za kościołem znajduje się stary cmentarz z zabytkowymi grobami z XVIII i XIX wieku.