14. Dworzec kolejowy (1849)

Idąc dalej przez Carlton Road dochodzimy do torów kolejowych. Decyzja o budowie kolei łączącej Manchester, Sheffield i Lincoln, a na tej trasie również Worksop, zapadła w brytyjskiej Izbie Lordów 7 lipca 1846 roku. To właśnie Anglicy są twórcami kolei parowych. Za ojca kolei uważa się George’a Stephensona, któy w 1829 roku zbudował pierwszą lokomotywę parową. Pierwsza linia kolejowa na świecie została wybudowana pomiędzy miastami Liverpool a Manchester. Stephenson zmarł w 1848 roku w znajdującym się 25 kilometrów na zachód od Worksop mieście Chesterfield i spoczywa na tamtejszym cmentarzu.
Linię kolejową Manchester – Lincoln projektowało dwóch architektów: Weightman i Hadfield. Stację kolejową w Worksop wybudowała według ich projektu firma James Drabble z Carlton In Lindrick. Do jej budowy wykorzystano białe kamienie z kamieniołomu z pobliskiego Steetley a całość kosztowała 7850 funtów. Dworzec otwarto uroczyście 7 lipca 1849 roku. W 1875 roku powstała linia łącząca Worksop z położonym na południu Nottingham. W tym samym roku wybudowano także Station Hotel znajdujący się do dziś po prawej stronie Carlton Road. Budynek dworca uznano wówczas za najładniejszy na całej trasie pomiędzy Sheffield a Lincoln. The Manchester, Sheffield and Lincolnshire Railway Company zmienił nazwę w 1897 roku na Great Central Railway i to właśnie ta firma w 1900 roku wybudowała zadaszenie nad peronami (dziś już nieistniejące).
Połączenie kolejowe Worksop z Sheffield i Lincoln spowodowało szybszy rozwój miasta, umożliwiło efektywniejsze przesyłanie towarów i stało się prawdziwym oknem na świat dla tutejszych mieszkańców.